S-projekt s.r.o
Okružná 55
08001 Prešov


tel:   051 / 758 20 24
fax:  051 / 758 20 25


sprojekt@sprojekt.sk
architekt@sprojekt.sk

IČO: 31689655
DIČ: 2020519622
IČ DPH: SK2020519622