blog

medziMESTSKÉ ZÁSAHY Košice Prešov 2012 utorok 4.9.2012 12:31

Chceme pomôcť skrášliť naše mesto a preto sa tohto roku zapájame do medziMESTSKÝCH ZÁSAHOV Košice Prešov 2012. 

--------------------------

We want to help to enhance our city and that is why we take part in the interCITY INTERVENTIONS Košice Prešov 2012.

tágy: zasahy Čítajte viac

PECHA KUCHA NIGHT 19 piatok 8.6.2012 20:12

Aj my sme na POKE festivale konajúcom sa 15.6.-16.6. v Drienovskej Novej Vsi. Sme súčasťou Pecha Kucha Night #19. Uvidíme sa tam!

tágy: prednáška festival Čítajte viac