Architektonická kancelária S-projekt s.r.o. sa zaoberá projektovou činnosťou v oblasti stavieb a interiérov, spracováva architektonické návrhy a štúdie s komplexným pohľadom na fungovanie budúcej stavby ako súlad medzi kreatívnym návrhom vhodne zasadeným do prostredia a konštrukčným riešením stavby tak, aby zohľadnil prísne kritéria na spotrebu energie budúcej stavby a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ateliér spracováva projektovú dokumentáciu všetkých stupňov, vrátane inžinierskej činnosti s osobnou účasťou pri realizácii stavby formou autorského dozoru a stavebného dozoru investora.

V oblasti stavebnej fyziky vypracujeme tepelno-technické posúdenie stavby a energetický certifikát budovy.

Spoločnosť S-projekt s.r.o. vznikla v roku 1994 ako súkromná projektová kancelária so zakladajúcimi členmi Ing. Kozlai Rudolf a Ing. Kozlaiová Nadežda.

Od roku 2008 sídlime vo vlastnej budove na Okružnej ul. 55 v Prešove.

S-Projekt