blog

tágy: zasahy

medziMESTSKÉ ZÁSAHY Košice Prešov 2012 utorok 4.9.2012 12:31

Máme už pár projektov v talóne ako pre mesto tak aj pre medzimesto tzv. Vranokoňovo.

Budeme sa zaoberať prepojením starého mesta s kalváriou, zazelenaním ulice Levočskej, tržnicou pri Centrume na Sídlisku 3, zastávkami autobusov, predstaničným námestím a netradičným spojením Prešova a Košíc.

Máte sa na čo tešiť ;)

--------------------------

We already have some projects up our sleeve - for the city as well as for the intercity spaces.

We will think about new designs for the connection of the city centre and the calvary hill, for greening the Levočská street and we plan a new marketplace near Centrum. We will as well rethink the common bus stops, the square between our main railroad station and our main bus station. As for intercity spaces we will present a bold idea of connecting the two eastern metropolises.

You have something to look forward to ;)